We were the coordinator of the Comenius - Life Long Learning project for two years, starting Semptember 1, 2008 called 'Healthy Child - Happy Childhood'. The project aimed at exchanging experience and getting to know the living conditions of the peers from partner countries connected with healthy lifestyle through physical education, heathy eating, personal hygiene, tourism and relax. The partner countries were Cyprus and Sweden. The main aim of the project was to broaden the knowledge and create positive attitude towards healthy living habits as well as to present and apply practical maths skills. The tasks realised during the project included: promoting sports disciplines depending on individual preferences, applying healthy habits in every day life, creating healthy lifestyle habits in connection with culinary traditions of the country and applying maths skills in the activities such as planning of the costs of the trips, counting the time and length of the route, weighing products, measuring calories.

 

Od 1 września 2008 roku, przez dwa lata, byliśmy koordynatorami projektu Comeniusa - Uczenie się przez całe życie

"Zdrowe dziecko - szczęśliwe dzieciństwo",

który służył wymianie doświadczeń i poznaniu warunków życia rówieśników z innych krajów związanych ze zdrowym stylem życia poprzez: kulturę fizyczną, zdrowe odżywianie, higienę osobistą, turystykę i rekreację. Krajami partnerskimi były Szwecja i Cypr.

Celem projektu był rozwój świadomości uczniów pod kątem wartości, jakie niesie ze sobą dbałość o zdrowy styl życia oraz wyrabianie pożądanych nawyków higieniczno – zdrowotnych i żywieniowych połączone z ukazaniem dzieciom możliwości zastosowania praktycznych umiejętności matematycznych w realizacji poszczególnych działań.

Zadania zrealizowane w projekcie:

- promowanie dyscyplin sportowych korzystnie wpływających na właściwy rozwój uczniów z uwzględnieniem indywidualnych możliwości dzieci;

- wdrażanie do stosowania zdrowych nawyków w różnorodnych formach rekreacji i turystyki szkolnej i pozaszkolnej;

- opracowanie zasad zdrowego żywienia z uwzględnieniem tradycji kulinarnych krajów szkół partnerskich;

- zastosowanie umiejętności matematycznych we wszystkich przedsięwzięciach np: planowanie kosztów wycieczek, obliczanie czasu i długości trasy, gramatury produktów, kaloryczności potraw itp.

 

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem