Od 1 września 2008 roku, przez dwa lata, byliśmy koordynatorami projektu Comeniusa - Uczenie się przez całe życie

"Zdrowe dziecko - szczęśliwe dzieciństwo",

który służył wymianie doświadczeń i poznaniu warunków życia rówieśników z innych krajów związanych ze zdrowym stylem życia poprzez: kulturę fizyczną, zdrowe odżywianie, higienę osobistą, turystykę i rekreację. Krajami partnerskimi były Szwecja i Cypr.

Celem projektu był rozwój świadomości uczniów pod kątem wartości, jakie niesie ze sobą dbałość o zdrowy styl życia oraz wyrabianie pożądanych nawyków higieniczno – zdrowotnych i żywieniowych połączone z ukazaniem dzieciom możliwości zastosowania praktycznych umiejętności matematycznych w realizacji poszczególnych działań.

Zadania zrealizowane w projekcie:

- promowanie dyscyplin sportowych korzystnie wpływających na właściwy rozwój uczniów z uwzględnieniem indywidualnych możliwości dzieci;

- wdrażanie do stosowania zdrowych nawyków w różnorodnych formach rekreacji i turystyki szkolnej i pozaszkolnej;

- opracowanie zasad zdrowego żywienia z uwzględnieniem tradycji kulinarnych krajów szkół partnerskich;

- zastosowanie umiejętności matematycznych we wszystkich przedsięwzięciach np: planowanie kosztów wycieczek, obliczanie czasu i długości trasy, gramatury produktów, kaloryczności potraw itp.

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem